Skip to main content Skip to footer

Vigtig besked til alle medlemmer

I forlængelse af medlemsmødet tirsdag aften, og den udfordring at de varslede kontingentstigninger beklageligvis ikke er varslet rettidigt, har bestyrelsen valgt følgende;

Da det er nødvendigt med en kontingentstigning næste år, for at budgettet kan hænge sammen, samt en kraftig opfordring fra flere medlemmer på medlemsmødet om, at lade kontingenter stige mere end af bestyrelsen foreslået, vil bestyrelsen foreslå, at der ud over den vedtægtsbestemte kontingentstigning på 3%, sker en engangskontingentstigning for 2023 på følgende;

 

  1. 300,- for fleksmedlemmer, Long Distance medlemmer og alle fuldtidsmedlemmer med undtagelse af sandkassemedlemmer.

 

  1. 150 for passive medlemmer, sandkassemedlemmer og prøvemedlemmer.

 

Dette er med til at kompensere for de akut øgede omkostninger vi ser ind i, i 2023.

For at gennemføre ovenstående, er det nødvendigt med en ændring af vedtægterne, hvorfor der på den kommende generalforsamling i januar vil blive foreslået en ændring af vedtægternes § 6, således der indførtes følgende;

I fald Bestyrelsen varsler kontingentstigninger for det følgende år efter den 15.11, rykkes udmeldingsfristen i § 5 tilsvarende, således der kan ske udmelding i 14 dage efter varsling af kontingentstigninger er foretaget skriftligt til alle medlemmerne.

 

HVAD SKAL DU GØRE SOM MEDLEM

Hvis du ikke kan acceptere ovenstående ændring på 3 % samt en ekstra engangskontingentstigning på yderligere kr. 300 eller kr. 150 isoleret for 2023, skal du inden den 9. december 2022 skriftlig udmelde dig til kontoret.

I fald vedtægtsændringen ikke stemmes igennem, og der dermed alene sker en stigning på 3 %, men du fortsat ønsker dig udmeldt, skal din udmeldelse være meddelt kontoret senest den 30. november 2022.

Vi håber alle kan se formålet med den øgede kontingentstigning, for at budgettet kan hænge tilstrækkeligt sammen, og at der er opbakning hertil, således vi kan fortsætte de planer der er for fremtiden i Dronninglund Golfklub.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen