Skip to main content Skip to footer

Vinterforanstaltninger

I vinterhalvåret kan følgende vinterforanstaltninger forventes at blive gjort gældende:

  • Alle starter på hul 10 i perioden 1. november til 27. marts.
  • Der spilles fra provisoriske teesteder og greens.
  • (der spilles til sommergreens, hvis vejret tillader dette)
  • Der opfordres til at benytte bærebag.
  • Kørsel med golfbiler, scootere ol. tillades kun med dispensation.
  • Ved slag fra fairway og semirough skal bolden lægges op inden for et scorekort
  • Ved færdsel på banen skal man undgå vandlidende/bløde områder.

Tjek altid aktuel banestatus, inden du slår ud.