Skip to main content Skip to footer

Udvalg i klubben

Baneudvalg

Målsætning:

 • At være bestyrelsen behjælpelig mht at overholde det vedtagne budget for banens drift og vedligeholdelse
 • At fastlægge de overordnede retningsregler for banens drift og vedligeholdelse i samråd med greenkeeperstaben,
 • At være lydhør overfor medlemmers forslag til forbedring og ændring af banen i relation til udvalgets egen prioritering,
 • At banen er optimeret til golf i 'verdensklasse' i relation til klubbens formåen.
Udvalgets medlemmer

Formand:

Per Nielsen - baneudvalg@dronninglund-golfklub.dk

Øvrige medlemmer:

Brian Møller Jørgensen, chefgreenkeeper - brian_golf@godmail.dk

Jan Schunck - js@dronninglund-golfklub.dk

Peter Hostrup Daugberg - hostrupdaugberg@gmail.com

Søren Vestergaard - lima@limasport.dk

Kaj Søndergaard Nielsen - kaj.sondergaard.nielsen@gmail.com

 

Rekrutteringsudvalg

Formål:

 • Overordnet ansvar for klubbens udarbejdelse af
  rekrutteringstrategi og fastholdelse af eksisterende medlemmer.
 • Udarbejdelse af årsplan
 • Udbrede kendskabet til Dronninglund Golfklub og de muligheder,
  der tilbydes vores medlemmer.
 • Vækst i medlemstallet

Opgaver:

 • At planlægge, bemande og afvikle rekruttering aktiviteter.
 • Forestå aktiviteter der kan sikre en løbende tilgang af nye medlemmer til klubben i samarbejde med DGU.
 • Forestå rekrutteringsarrangementer Feks.“Golfens dag” , “Spil med dag” og Kvinder og Golf.
 • Deltagelse i f.eks. messer, Open By Night, besøg på eller af skoler.
 • Forestå andre arrangementer målrettet hvervning af nye medlemmer,  f.eks. lokale foreninger og sportsklubber.
 • Tilbud til erhvervslivet.
 • Fastholdelse af eksisterende medlemmer ved at afholde div. arrangementer
 • Tæt samarbejde med sekretariatet, begynder-, turnerings- og juniorudvalgene  samt Begynder- og Optimistklubben.

Handicapkomité

Handicapkomiteen tager sig af alt handicaparbejdet i klubben.

klubbens medlemmer har adgang til sit handicap på flere måder.

Vi offentliggør handicaplisterne
- vi sørger for, at der i klubhuset er en mappe, hvor de samme lister findes og endelig
- så sørger udvalget for, at handicaps for stor bane findes i Goflbox

Desuden følger vi med i alle nye regelændringer, der sker via DGU og EGA (European Golf Association). Vi informerer klubbens spillere om de nye ting, der måtte dukke op. For at kunne dette, deltager vi i DGU's kurser på området og følger aktivt de regionsmøder, som DGU arrangerer. Desuden har vi sammen med PR udvalget ansvar for scorekortenes udforming og står for årlige eftersyn af dette.

Endelig arbejder vi sammen med Turneringsudvalget, så dette altid har opdaterede handicaps, når der afvikles turneringer.

Komitéens medlemmer

Formand: 

Jan Schunck - JS@dronninglund-golfklub.dk

 

Sponsorudvalget

Formål:

Driften i en golfklub er forbundet med mange udgifter og økonomien kommer dels fra medlemskontingent, greenfee og erhvervs sponsorer.

Derfor er vi i Sponsorudvalget også opmærksomme på at vi hele tiden skal være foran og i udvikling.

Det er derfor sponsorudvalgets mål, at kunne tilbyde alle sponsorerne i Dronninglund Golfklub et udbytterigt samarbejde og holde kontakt løbende igennem et kalender år.

Desuden er det sponsorudvalget i Dronninglund Golfklub der har ansvaret for den årlige Sponsormatch og den daglige synlighed både på hjemmesiden, sociale medier, reklamesøjler og andre trykte materialer.

For at sponsorudvalget skal kunne lykkes er det vigtigt at bestyrelsen og medlemmerne af Dronninglund Golfklub, deltager i arbejdet med at finde nye mulige sponsor emner.

Både i kraft af det personlige netværk man har, gennem positiv omtale af klubben men også ved at komme med gode ideer.

Opgaver:

 • Løbende finde nye sponsorer
 • Vedligeholde og genforhandle aftaler med eksisterende sponsorer
 • Sørge for at aftalerne i konktrakten overholdes
 • Udvikle sponsorkonceptet
 • Afholde sponsormatch en gang årligt
 • Løbende komme med nye tiltag mod sponsorer
 • Synlighed overfor vores medlemmer
Udvalgets medlemmer

Formand:

Heidi Selmer Pedersen - sponsorudvalg@dronninglund-golfklub.dk

 

Øvrige medlemmer:

Thomas Ditlev - tdi@asetek.dk

Jeannette Würtz - jw@dronninglund-golfklub.dk

Morten Karlsen - Mkarlsen@ppg.com

Torben Pedersen - fam.pedersen@mail.dk

 

Klubben vil gerne høre fra dig, hvis du vil være med i sponsorarbejdet, eller har emner vi kan kontakte.

Begynderudvalg

Målsætning: At rekruttere og uddanne nye golfspillere samt:

 • At nye medlemmer føler sig velkommen i klubben og bliver integreret i klubbens liv
 • At medvirke til, at nye medlemmer får en god undervisning i golfspillets teknik, regler og etikette
 • At nye medlemmer får en udførlig information om Dronninglund Golfklubs værdigrundlag og måden, som klubben fungerer på
Udvalgets medlemmer

Formand:

Jens Dalsgaard Hansen - jdh@dronninglund-golfklub.dk

 

Regeludvalg

Målsætning:

- at være ansvarlig for formulering af Lokale Regler (evt. midlertidige Lokale Regler). Formuleringer skal endeligt godkendes af bestyrelsen. Regeludvalget er ansvarligt for at de til enhver tid gældende Lokale Regler er godkendt af DGU
- at bistå Baneudvalget i opsætning af banemarkeringer – generelt og til større turneringer
- at bistå øvrige udvalg i klubben i spørgsmål vedrørende golfreglerne og amatørreglerne, samt tolkning af disse
- at medvirke til at klubbens regler og ordensforskrifter er kendte blandt medlemmerne og at sikre medlemmer og gæsters overholdelse af disse
- at tage initiativ til afholdelse af møder, hvor der orienteres om golfreglerne

Læs om de nye Golfregler 2022 HER.

Udvalgets medlemmer

Formand: Jan Schunck - js@dronninglund-golfklub.dk

 

Udvalg for fundraising

Udvalget har til formål at projektere og søge fonde for klubben. 

Udvalgets medlemmer

Formand: Jeannette Würtz - jw@dronninglund-golfklub.dk

Turneringsudvalg

Målsætning:

At planlægge og afholde klubbens turneringer.

Formand:

Thomas Ditlev - td@dronninglund-golfklub.dk

Lene Sand

Brian Nielsen

Morten Jensen