Skip to main content Skip to footer

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2024

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2024

 

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Dronninglund Golfklub

 

Mandag den 12. februar 2024 kl. 19.00 i Klubhuset på Kirkevej 12, 9330 Dronninglund.

 

Tilmelding i golfbox ønskes.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Dagsorden generalforsamling d. 12. februar 2024

  1. Valg af dirigent

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskab vedlagt som bilag 1

 

  1. Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedlagt som bilag 2.

 

  1. Forelæggelse af budgetforslag

 

  1. Behandling af indkomne forslag

Følgende forslag er indkommet

 

Forslag 1)

Fra Finn Christensen

Bestyrelsen kan tildele kontingentfrihed i tilfælde af akut opstået skade eller sygdom, der (dokumenteret) kræver operativt indgreb eller vidtgående medicinsk behandling.

 

Forslag 2)

Fra Bjarne Pedersen

Der indføres en kontingentsats for handicappede/gangbesværede der ikke kan spille banen uden transportmiddel. Begrundelsen er at når der er lukket for kørsel, hvilket jeg er helt enig i er nødvendigt, så er muligheder for at spille reduceret til sommerhalvåret. Derfor foreslår jeg at denne kategori af medlemmer betaler kontingent svarende til studiemedlemsskab.

Dokumentation kan være gyldigt parkeringskort samt evt. alders betinget (80 år). Under alle omstændigheder skal det kunne dokumenteres at man ikke kan gå 9/18 huller.

 

 

  1. Valg til bestyrelse

På valg er Bo Pedersen, Jesper Ettrup Rasmussen, Per Andersen, Jeannette Würtz og Heidi Selmer Pedersen.

Jeannette og Heidi genopstiller

Bo, Jesper og Per ønsker ikke genvalg

Jette Caludann er udtrådt af bestyrelsen før tid.

Der skal således vælges 6 bestyrelsesmedlemmer.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Hans Hyltoft er på valg, og ønsker ikke genvalg

Der ønsker valgt suppleant, Niels Jørgen Pedersen ønsker genvalg.

 

  1. Årets oplæg

Ann Kristina Elbrønd Nielsen, Neusa Schunck og Casper Bruun vil give oplæg omkring det at være frivillig i Dronninglund Golfklub.

      10. Evt.