menu

Baneudvalg

 

Målsætning:

 • At være bestyrelsen behjælpelig mht at overholde det vedtagne budget for banens drift og vedligeholdelse
 • At fastlægge de overordnede retningsregler for banens drift og vedligeholdelse i samråd med greenkeeperstaben,
 • At være lydhør overfor medlemmers forslag til forbedring og ændring af banen i relation til udvalgets egen prioritering,
 • At banen er optimeret til golf i 'verdensklasse' i relation til klubbens formåen.

Udvalgets medlemmer

 

Formand: 

Per Nielsen - per@pn-elservice.dk

 

Øvrige medlemmer:

Brian Møller Jørgensen, chefgreenkeeper - brian_golf@godmail.dk  

Rekrutteringsudvalg


Målsætning: At finde nye muligheder for hvervning af nye medlemmer

Helt konkret er målsætningen for medlemstallet 860 medlemmer pr. 1. maj 2022 og 1000 medlemmer pr. 1. maj 2024.

Formål og ansvarsområde:

 • At bidrage til vækst i medlemstallet både voksne og juniorer

Udvalget har til opgave at udarbejde rekrutteringsplan og sikre gennemførelse af de enkelte indsatsområder.

Dette sker inden for de økonomiske rammer, der er godkendt af bestyrelsen. Der udarbejdes et årligt budget for udvalgets arbejde.

Udvalgets medlemmer

 

Formand:

Jette Caludann - lunacaludann@gmail.com

 

Øvrige medlemmer:

Jeannette Würtzjws@advn.dk

Jens Meto - metogolf@hotmail.com

Karina Bondeven Lundmose - info@dronninglund-golfklub.dk

Handicapkomité

Handicapkomiteen tager sig af alt handicaparbejdet i klubben. Vi sørger for, at alle scorekort, som medlemmerne afleverer, gennemgåes nøje. Vi taster samtlige hulscorer ind i Golfbox sammen med oplysninger om markør, dato osv., så alle oplysninger fra scorekortet bliver gemt elektronisk.
Vi sørger for, at klubbens medlemmer har adgang til sit handicap på flere måder.

Vi offentliggør handicaplisterne
- vi sørger for, at der i klubhuset er en mappe, hvor de samme lister findes og endelig
- så sørger udvalget for, at handicaps for stor bane findes i Goflbox

Desuden følger vi med i alle nye regelændringer, der sker via DGU og EGA (European Golf Association). Vi informerer klubbens spillere om de nye ting, der måtte dukke op. For at kunne dette, deltager vi i DGU's kurser på området og følger aktivt de regionsmøder, som DGU arrangerer. Desuden har vi sammen med PR udvalget ansvar for scorekortenes udforming og står for årlige eftersyn af dette.

Endelig arbejder vi sammen med Turneringsudvalget, så dette altid har opdaterede handicaps, når der afvikles turneringer.

Læs også: Handicap & Golfbox

Komitéens medlemmer

 

Formand: 

 

 

Øvrige medlemmer:  

 

Sponsorudvalget

 

Formål:

Driften i en golfklub er forbundet med mange udgifter og økonomien kommer dels fra medlemskontingent, greenfee og erhvervs sponsorer.

Derfor er vi i Sponsorudvalget også opmærksomme på at vi hele tiden skal være foran og i udvikling. 

Det er derfor sponsorudvalgets mål, at kunne tilbyde alle sponsorerne i Dronninglund Golfklub et udbytterigt samarbejde og holde kontakt løbende igennem et kalender år.

Desuden er det sponsorudvalget i Dronninglund Golfklub der har ansvaret for den årlige Sponsormatch og den daglige synlighed både på hjemmesiden, sociale medier, reklamesøjler og andre trykte materialer.

For at sponsorudvalget skal kunne lykkes er det vigtgit at bestyrelsen og medlemmerne af Dronninglund Golfklub, deltager i arbejdet med at finde nye mulige sponsor emner. 

Både i kraft af det personlige netværk man har, gennem positiv omtale af klubben men også ved at komme med gode ideer.

Opgaver:

 • Løbende finde nye sponsorer
 • Vedligeholde og genforhandle aftaler med eksisterende sponsorer
 • Sørge for at aftalerne i konktrakten overholdes
 • Udvikle sponsorkonceptet
 • Afholde sponsormatch en gang årligt
 • Løbende komme med nye tiltag mod sponsorer
 • Synlighed overfor vores medlemmer

Udvalgets medlemmer

 

Formand:

Heidi Selmer Pedersen - hsp@selmerpedersen.dk

 

Øvrige medlemmer:

Casper Bruun - casper.bruun@outlook.com

Karina Bondeven Lundmose - info@dronninglund-golfklub.dk

 

Klubben vil gerne høre fra dig, hvis du vil være med i sponsorarbejdet, eller har emner vi kan kontakte.

Begynderudvalg

Målsætning: At rekruttere og uddanne nye golfspillere samt:

 • At nye medlemmer føler sig velkommen i klubben og bliver integreret i klubbens liv
 • At medvirke til, at nye medlemmer får en god undervisning i golfspillets teknik, regler og etikette
 • At nye medlemmer får en udførlig information om Dronninglund Golfklubs værdigrundlag og måden, som klubben fungerer på

Udvalgets medlemmer

 

Formand: 

 

Øvrige medlemmer:

Anja Morsing - amorsing@hotmail.com

Jan Jensen

Kristian Krejsager

Verner Sørensen - laerkevej20@stofanet.dk (Begynder - & Optimistklubben)

Hans H. Andersen - hoa280@live.dk

Per Skovbo

Torsten Svelle

Anders Chr. Møller Nielsen

Regeludvalg

 

Målsætning:

- at være ansvarlig for formulering af Lokale Regler (evt. midlertidige Lokale Regler). Formuleringer skal endeligt godkendes af bestyrelsen. Regeludvalget er ansvarligt for at de til enhver tid   gældende Lokale Regler er godkendt af DGU
- at bistå Baneudvalget i opsætning af banemarkeringer – generelt og til større turneringer 
- at bistå øvrige udvalg i klubben i spørgsmål vedrørende golfreglerne og amatørreglerne, samt tolkning af disse 
- at medvirke til at klubbens regler og ordensforskrifter er kendte blandt medlemmerne og at sikre medlemmer og gæsters overholdelse af disse
- at tage initiativ til afholdelse af møder, hvor der orienteres om golfreglerne

Læs om de nye Golfregler 2022 HER.

Udvalgets medlemmer

 

Formand: Hans Hyltoft Andersen - hoa280@live.dk

 

Øvrige medlemmer:

Birgit Hansen - hansen-birgit@hotmail.com

Alf Abildgaard - alfabildg@gmail.com

Klubber i klubben udvalg

Udvalget har til formål at styrke samarbejdet mellem klubber i klubben og den øvrige klub samt bestyrelsen. 

Udvalgets medlemmer

 

Bestyrelsesmedlem Per Nielsen - per@pn-elservice.dk

Bestyrelsesmedlem Ann-Kristina Elbrønd - ak.elbrond@gmail.com

KONTAKT

Dronninglund Golfklub
Kirkevej 12
9330 Dronninglund
Tlf: 3315 1020
info@dronninglund-golfklub.dk

CVR: 35312749

 

Åbningstider  |  Privatlivspolitik

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.