Skip to main content Skip to footer

Golfmanager i Dronninglund Golfklub

Efter flere drøftelser mellem DGU og bestyrelsen i Dronninglund Golfklub er bestyrelsen kommet til den beslutning, at en helt klar forudsætning for, at Dronninglund Golfklub kan vokse sig til en stærk og robust forening er en tæt daglig ledelse af driften i golfklubben.
Bestyrelsen har derfor valgt at uddelegere en del af den daglige ledelse til en ansat Golfmanager, som skal varetage ansvaret for den daglige drift af ”forretningen Dronninglund Golfklub”. Bestyrelsen får dermed frigivet vigtige ressourcer til ”foreningsdelen” samt til strategiarbejde på linje med øvrige bestyrelser inden for golfverdenen.
Det er med glæde, bestyrelsen kan fortælle, at Casper Bruun er indtrådt i stillingen som "General Golfmanager og PGA Golf Professionel" i Dronninglund Golfklub.
Bestyrelsen ser frem til et fortsat godt samarbejde med Casper i sin nye stilling, hvor vi glæder os til fortsat at drage nytte af hans store engagement for golfen og for klubben.
Vh. Bestyrelsen