Skip to main content Skip to footer

Regler og etikette i Dronninglund Golfklub

Lokalregler gældende fra den 23. oktober 2023:

1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer: Out of bounds.

Røde markeringer: Strafområde.

Blå markeringer: Areal under reparation.

Blå markeringer med grøn top: Område med spilleforbud.

Markeringer kan være pæle/knapper/koste og/eller afstribninger.

Alle anvisningsskilte, røde og blå pæle/knapper/koste, afspærringsbuer og afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Regel 16-1a gælder.

2: Buske af typen rhododendron og alle plantede træer forbundet til en støttepæl eller med grønt bånd, er områder med spilleforbud:

Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ/busk, eller det er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, gælder Regel 16.1f. (tvunget drop uden straf)

Straf for overtrædelse af lokale regler: Generel straf.

Afstandsmål: Målene på teested og på fairways er til midt green. Rød 100 m, gul 150 m og hvid 200 m.

3: Mobile vandingsanlæg på banen.

Tørken har øget antallet af mobile løsninger til vanding af banerne. I den forbindelse gøres opmærksom på FAQ P-8F-22 Midlertidige kabler - Mobilt vandingsanlæg, som tilbyder en lokalregel, der dækker lempelsesmuligheder i forbindelse med sådanne anlæg.

Hovedpointer: Hvis der er gene fra forhindringen, kan man enten anvende Regel 15.2 (Flytbar forhindring) eller Regel 16.1 (Ikke-flytbar forhindring) - eller hvis man rammer forhindringen, kan man vælge at annullere slaget og spille fra forrige sted.

Link til FAQ https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2023/da/topic/p-8f-22-midlertidige-kabler-mobilt-vandingsanlag

4: Lejeforbedring.

En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spillerenplacere den på et sted inden for et scorekort fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag

Etikette gældende fra 1. jan. 2023:

1: Flagplacering:
"Lille flag" i bunden = første del af green.
"Lille flag" på midten = midt del af green.
"Lille flag" i toppen = sidste del af green.

2: Anvisninger fra officials følges, samt respekter skilte og snore.

3: Ret nedslagsmærker op, læg turfs på fairways på plads og læg hele riven ned i bunker.

4: Trolleys placeres på stier (både med belægning og klippet græs) ved teesteder og greens. Respekter afskærmninger med snor.

5: Greenkeeperstaben har altid fortrinsret.

6: Opsamling af bolde på markerne til venstre for hullerne 6,7,8 og 14 er ikke tilladt.

7: Starttid skal bookes og bekræftes – Slå ikke ud før din tid.

8: På helligdage og i weekends har 3- og 4-bolde fortrinsret på banen.

9: Ved start på hul 10 mistes alle rettigheder, og der skal straks viges for bagfra kommende bolde.

 

Obs: Forud for rettigheden til at lede efter en bold i 3 minutter gælder pligten til at lukke igennem, straks der er plads.

Hjælp til gennemlukning: Når du lukker igennem, slå da din egen bold med frem – Dette gør i de fleste tilfælde, at spillet flyder bedre for alle ;-)

 

RIGTIG GOD TUR!
Baneudvalget og Bestyrelsen