Menu

 

Vinterforanstaltninger:

 

I perioden 1. november – 1. maj kan følgende vinterforanstaltninger forventes at blive gjort gældende.

  • I tilfælde af frost i jorden eller luften, rimfrost eller sne skal der spilles til vintergreens.
  • Der opfordres til at benytte bærebag.
  • Kørsel med golfbiler, scootere ol. tillades ikke uden synligt anbragt dispensationsmærke.
  • Ved slag fra fairway og semirough skal bolden lægges op inden for en køllelængde.
  • Ved færdsel på banen skal man undgå vandlidende/bløde områder.
  • Vinterforanstaltninger sættes i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden under 'STATUS BANEN' og ved opslag i klubhuset og starterhuset.

 

Lad os alle passe på vores bane.

 

Baneudvalget.

Februar 2019