Menu

 

Vinterforanstaltninger:

 

I vinterhalvåret kan følgende vinterforanstaltninger forventes at blive gjort gældende.

  • Vinterforanstaltninger sættes i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden under 'STATUS BANEN' og ved opslag i KLUBHUSET og STARTERHUSET.
  • Aktuel skiltning på teested 1 og teested 10 skal respekteres.
  • Der skal benyttes provisoriske teesteder og greens.
  • Der opfordres til at benytte bærebag.
  • Kørsel med golfbiler, scootere ol. tillades ikke uden synligt anbragt dispensationsmærke.
  • Ved slag fra fairway og semirough skal bolden lægges op inden for en køllelængde.
  • Ved færdsel på banen skal man undgå vandlidende/bløde områder.

 

Lad os alle passe på vores bane.

 

Baneudvalget.

Oktober 2020