Menu

 

Indbydelse til formøde mandag, d. 13. november 2017 kl.10,-- i klubhuset.

Som alle ved er der af Dronninglund Golfklub indkaldt til medlemsmøde tirsdag, d. 28. november kl. 19,00.

Her skal mange emner drøftes, bl.a.seniorklubben og dens brug af mandag morgen som fast spilledag med gun-start.

Da flere medlemmer af styregruppen er forhindret i at møde netop denne tirsdag, vil vi gerne drøfte med alle vore medlemmer, hvordan vi sammen skal håndtere eventuelle problemer i relation til ovennævnte.

Derfor dette formøde. 

Vi giver en kop kaffe eller the til de fremmødte.

På gensyn, styregruppen.

Jan Blauenfeldt, Lise Blauenfeldt, Flemming Klougart, Kirsten Flensbak, Leif Nielsen og Jens Haase

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seniorklubben 2017

Sæsonstart d. 3. april 2017.

Vi starter med kaffe og rundstykke kl. 08.15.

Tee time kl. 09.00. Herefter spilles 9 el. 18 huller efter eget valg.

Husk tilmelding skal ske via golfbox, senest d. 01.04.17 af hensyn til bestilling af kaffe og udfærdigelse af startlister.

Seniorklubbens formål, indhold og aktiviteter:

Vi mødes hver mandag kl. 08.00 i klubhuset for at spille en golfrunde på 9 eller 18 huller og for at hygge os.

Sæsonen løber fra første mandag i april til sidste mandag i september.

De enkelte matcher er oprettet i Golfbox som turneringer.

Der spilles på blandede hold uden hensyn til hcp og køn.

Den sidste mandag i hver måned spiller vi turnering og slutter af med fælles spisning (frivilligt).

For at blive medlem skal man fylde 55 år i kalenderåret og have DGU-kort, dvs. hcp 54.

Der betales et årskontingent.

Der kan foretages fællesudflugter til andre golfbaner.

Klubbens venskabsklub er Øland Golfklub, seniorer.

Årskontingent:

Årskontingent for 2017 er kr. 250.

Beløbet kan indbetales på: Reg. nr. 9070 konto nr. 1622916122.

Husk at påføre medlemsnummer og navn.

Årskontingent bedes indbetalt senest mandag d. 24.04.2017.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske via Golfbox.

Tilmeldingsfristen  slutter søndag kl. 18.00 med spilledag mandag.

Da sidste spilledag i måneden slutter med spisning, skal tilmelding foretages senest lørdag kl. 18.00.

Hvis du efter tilmelding bliver forhindret i at spille, kan afmelding foretages via Golfbox.

Afmelding skal ske inden søndag kl. 18.00, hhv. lørdag kl. 18.00 når der er spisning.

Hvis du ikke har mulighed for at afmelde via Golfbox, bedes du ringe til et medlem af styregruppen.

Den sidste spilledag i måneden er en tællende match, hvor der foretages indberetning af scorekort.

De øvrige spilledage er det eget ansvar at aftale med markør, om der spilles EDS.

 

Styregruppe

Jens Haase

tlf. 20 40 55 79, email: jenshaase@mac.com

Kai R. Nielsen

tlf. 98 84 23 05, 40 40 33 03, email: kairn@stofanet.dk

Kirsten Flensbak

tlf. 29 26 27 53, email: kirsten.flensbak@gmail.com

Lise Blauenfeldt

tlf. 98 28 43 03, 27 52 44 16, email: liseblauenfeldt@gmail.com

Jan Blauenfeldt

tlf. 98 28 43 03, 40 42 44 16, email: blauenfeldt81@gmail.com

Flemming Klougart

tlf. 20 31 65 31, email: tang.klougart@mail.dk