Menu

 

Regeludvalg

Formand: Torben Højer Larsen

tlf. 25 60 04 34, email: torben.hojer@gmail.com

Medlemmer:

Birgit Hansen, email: hansen-birgit@hotmail.com

Else Andersen, email: elsebirk@gmail.com

Alf Abilgaard, email: alf-abild@stofanet.dk

 

Målsætning

- at være ansvarlig for formulering af Lokale Regler (evt. midlertidige Lokale Regler). Formuleringer skal endeligt godkendes af bestyrelsen. Regeludvalget er ansvarligt for at de til enhver tid   gældende Lokale Regler er godkendt af DGU
at bistå Baneudvalget i opsætning af banemarkeringer – generelt og til større turneringer 
at bistå øvrige udvalg i klubben i spørgsmål vedrørende golfreglerne og amatørreglerne, samt tolkning af disse 
at medvirke til at klubbens regler og ordensforskrifter er kendte blandt medlemmerne og at sikre medlemmer og gæsters overholdelse af disse
at tage initiativ til afholdelse af møder, hvor der orienteres om golfreglerne