Menu

 

Par2 Klubben 2021

Velkommen i Par2 Klubben - klubben for alle golfspillende par

Vores formål er golf og hyggeligt samvær - alle er velkomne, så kom og prøv at være med. 

 

Par2 Udvalget består af:

Joan og Carsten Frisgaard, tlf. 30 28 46 08, 30 28 46 89

Susanne og Karl Johan Ibsen, tlf. 20 85 00 26, 60 50 71 35

Par2dgk@gmail.com

 

Vi spiller på følgende datoer i 2021:

 • Mandag den 5. april kl. 12.
 • Søndag den 09. maj kl. 12. Udematch Mariagerfjord Golfklub.
 • Søndag den 13. juni kl. 8. Baglæns gunstart.
 • Weekendtur Lørdag-søndag den 10.-11. juli. (Hotel Pejsegården, Brædstrup, med spil på Hammel Gk lørdag og Skanderborg Gk søndag. Begge dage baglæns gunstart kl. 10).
 • Lørdag den 14. august kl. 9. Gunstart.
 • Søndag den 12. september kl. 12.
 • Søndag den 10. oktober kl. 11. Afslutningsmatch og generalforsamling               
 
Kontingent: 400,- kr. pr. par.
Man kan mod betaling af 100 kr. deltage én gang. Hvis man ønsker at spille flere gange betales de resterende 300 kr.
Beløb indbetales på konto: 9070-162717752. (Husk navn og “Par2").

 

Spilleformer kan f.eks. være:

 • Greensome
 • Four-ball
 • Twosome
 • Scramble
 • Snorematch

Der vil være spisning (betales separat) og præmieuddeling efter hver match.

 

Med venlig hilsen

Susanne og Karl Johan Ibsen

Joan og Carsten Frisgaard

 


Regler for Par2 Klubben

Par2 Klubben administreres af et udvalg, der består af 2 par valgt for 2 års perioder forskudt. Det ”afgående” par vil fungere som suppleanter og substitut ved turneringer og arrangementer i det efterfølgende år.

Antallet af medlemmer er p.t. begrænset til 36 par. Udvalget har bemyndigelse til revurdering af denne grænse.

Tilmeldingen til Par2 Klubben er forbeholdt par for et år ad gangen. Par er spillemæssige par ”M/K”! Ikke nødvendigvis ægtefæller.

Begge spillere skal være medlem af DGK.

Parret skal højest have handicap 72 tilsammen.

Parret har 1 medlemskab. Ved en evt. skilsmisse (spillemæssigt eller ægteskabeligt) må parret privat afgøre, hvem medlemskabet tilhører. 

Manglende betaling af kontingent medfører tab af medlemskab.

Kontingent og separat betaling for udematcher og øvrige arrangementer fastlægges af Udvalget.

Der arrangeres i perioden april til oktober 1 lørdags/søndagsmatch pr. måned (minus juli), hvoraf 1 er udematch. De første 5 matcher indgår i en løbende turnering om Årets Par.

Der arrangeres årligt én week-end tur. Runderne her er ikke tællende for den gennemgående turnering.

Gæstespillere kan deltage mod at betale 100 kr. pr. par pr. gang.

Matchbetingelser for Par2 Klubben

Ved beregning af parrets spillehandicap kan den enkelte spiller højest få tildelt 36 slag. Damer spiller fra rød/49 teested og herre fra gult/58 teested.

I alle matcher spilles efter gældende golfregler og lokale regler.

Præmier tildeles efter bestyrelsens beslutning. Vinderne i den gennemgående turnering vil blive præmieret ved afslutningsfesten.

Ved lige scores: Sidste 9 - sidste 6 - sidste 3.

Startlisten sendes på mail senest torsdag før matchdagen.

Afbud skal af hensyn til planlægning meddeles Udvalget senest søndag kl. 12.00 inden matchdagen. Herefter er der økonomisk binding for bestilt forplejning.

Ved udematcher gælder dog andre regler. Her er tilmelding økonomisk bindende.

Udeblivelse uden afbud koster 100 kr. pr. par.

Der må højest benyttes substitut 2 gange i løbet af en sæson, sygdom undtaget. Substitutten skal være medlem af DGK, og parrets score tæller ikke i den gennemgående match.

Mød op i god tid til matcherne, dog senest 15 min. før start.

Ved gunstart senest 30 min. før start.

20.01.21

Par2 Udvalget

Vi forbeholder os ret til ændringer.