Menu

 

Par2-klubben 2018

Velkommen i Par2-klubben - klubben for alle golfspillende par

Vores formål er golf og hyggeligt samvær - alle er velkomne, så kom og prøv at være med. 

Par2-udvalget består af:

Inge-Birgit og Peter Holdensen, tlf. 2534 8919 (2511 7696) pholdensen@gmail.com

Marianne og Peter Poulsen, tlf. 2877 9968 (2274 8930) marianne@poulsen.mail.dk

Vi spiller på flg. datoer i 2018:

14.04. – 20.05. – 24.06. – 12.08. – 09.09. – 14.10.

Weekendtur den 7.-8. juli

Kontingent for 2018: 400,- kr. pr. par. Man kan mod betaling af 100 kr. deltage én gang. Hvis man ønsker at spille flere gange betales de resterende 300 kr.

Spilleformer kan f.eks. være:

    • Greensome
    • Four-ball
    • Scottish-twosome
    • Afslutningsspil f.eks. Texas Scramble

Der vil være spisning (betales separat) og præmieuddeling efter hver match.

Med venlig hilsen

Inge-Birgit og Peter

Marianne og Peter

 

Regler for Par2-klubben

Antallet af medlemmer er p.t. begrænset til 36 par.

Par2-klubben er forbeholdt ægtepar/samboende.

Begge spillere skal være medlem af DG.

Parret skal højest have handicap 72 tilsammen.

Parret har 1 medlemskab. Ved en evt. skilsmisse (spillemæssigt eller ægteskabeligt) må parret privat afgøre, hvem medlemskabet tilhører. Ønsker spilleren uden medlemskab igen optagelse i Par2-klubben, må vedkommende skrive sig på ventelisten (husk at aftale det inden skilsmissen!!).

Manglende betaling af kontingent medfører tab af medlemskab.

Kontingent og separat betaling for udematcher og øvrige arrangementer fastlægges af bestyrelsen.

Der arrangeres i perioden april til oktober 1 lørdags/søndagsmatch pr. måned (minus juli), hvoraf 1 er udematch.

Gæstespillere kan deltage mod at betale 100 kr. pr. par pr. gang.

Matchbetingelser for Par2-klubben

Ved beregning af parrets spillehandicap kan den enkelte spiller højest få tildelt 36 slag. Damer spiller fra rød/49 m teested og herre fra gult/58 m teested.

I alle matcher spilles efter gældende golfregler og lokale regler.

Præmier tildeles efter bestyrelsens beslutning. Vinderne i den gennemgående turnering vil blive præmieret ved afslutningsfesten.

Ved lige scores: Sidste 9 - sidste 6 - sidste 3.

Startlisten sendes på mail senest torsdag før matchdagen.

Afbud skal af hensyn til planlægning meddeles bestyrelsen senest søndag kl. 18.00 inden matchdagen.

Ved udematcher gælder dog andre regler. Her er tilmelding økonomisk bindende.

Udeblivelse uden afbud koster 100 kr. pr. par. Ved gentagelser tab af medlemskab.

Der må højest benyttes substitut 2 gange i løbet af en sæson, sygdom undtaget. Substitutten skal være medlem af DG, og parrets score tæller ikke i den gennemgående match.

Mød op i god tid til matcherne, dog senest 15 min. før start.

Ved gunstart senest 30 min. før start.

Den 27.01.2018

Par2-udvalget

Vi forbeholder os ret til ændringer.