Menu

 

Turfmærke ved Green 7

22-07-2017

Vores greens er som tidligere nævnt pt angrebet af Dollarspots og får derfor den største opmærksomhed og behandling af vores greenkeeperstab. Det er derfor med en del skuffelse konstateret at en spiller har slået jernslag direkte fra green på hul 7 og dermed påført green yderligere skade.

Alle spillere skal i størst muligt omfang udvise hensyn til greens , herunder skal gældende regler følges(se nedenstående) og alle spillere skal rette nedslagsmærker op  - kan man ikke finde sit eget, så tag et af de andre!

  

Regel vedr. bold på forkert green:

25-3b. Lempelse

Hvis en spillers bold ligger på en forkert green, må han ikke spille bolden, som den ligger. Han skal tage lempelse uden straf som følger:
Spilleren skal løfte bolden og droppe den inden for én køllelængde fra og ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for lempelse må ikke være i en hazard eller på en green. Når bolden droppes inden for én køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse, skal bolden først ramme en del af banen på et sted, som ikke har nogen gene fra den forkerte green, og som ikke er i en hazard og ikke på en green.

Bolden må renses, når den er løftet efter denne Regel.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN: 
Hulspil - tab af hul; slagspil - to straffeslag.

På bestyrelsens vegne

Peter Hostrup Daugberg

Baneudvalgsformand