Menu

 

Teestedsmarkeringer

21-03-2017

En træls oplysning at skulle give videre……

Vi er denne weekend igen blevet bekendt med at uautoriserede har flyttet afskærmninger ved et teested og har flyttet teestedsmarkeringer. Det er ALENE  greenkeeperne som må flytte disse  - dette er vedtaget af hensyn til banens pleje og udseende.

Vi har i tidligere tilfælde i nyhedsbrev d. 17/8 – 2016  gjort opmærksom på, at dette ikke er tilladt  – Det har desværre vist sig ikke være tilstrækkeligt.   Derfor - Såfremt episoden gentager sig og bestyrelsen bliver bekendt med hvem synderen/synderne er, vil vedkommende blive indkaldt til møde med bestyrelsen.  En del af dagsordenen på mødet vil omhandle medlemmets/medlemmernes eventuelle eksklusion af Dronninglund Golfklub.  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.