Menu

 

Dagsorden Ordinær Generalforsamling 2022

06-01-2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DRONNINGLUND GOLFKLUB

Mandag d. 31. januar 2022 kl. 19.00 i klubhuset.

 

 

DAGSORDEN

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

  1. Forelæggelse af budgetforslag, samt fastlæggelse af kontingent for indeværende år.

 

  1. Behandling af indkomne forslag

 

                      6                   Valg af formand

                      På valg er Bjarne Pedersen.

Bjarne Pedersen er villig til genvalg

 

7                   Valg til bestyrelse

På valg er: Marianne B. Poulsen, Jacob Munch Hansen & Bo Pedersen.

Bo Pedersen er villig til genvalg.

Marianne B. Poulsen og Jacob Munch Hansen ønsker ikke genvalg.

 

8                    Valg af revisor og revisorsuppleant

                      Gert Zinndorff afgår udenfor tur.

 

                      9                   Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til info@dronninglund-golfklub.dk senest to uger før generalforsamlingen (den 17. januar kl. 12.00).

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Der kan købes øl og sodavand til sædvanlige priser.

                                                                                                                                   Bestyrelsen