Menu

 

Nyt om baneprojektet

06-10-2017

Som tidligere meddelt i mail til medlemmerne, den 13. September, er det besluttet, at igangsætte et større baneprojekt i klubben, hovedsageligt vedrørende en bedre dræning af vores bane. Langt de fleste ting udføres af en entreprenør, men i baneudvalget håber vi på, at kunne finde frivillige til to mindre dræningsopgaver vedr. hul 6 og 11.

Arbejdsopgaver hul 6

Der skal nedgraves en brønd med rist i forgreen. Dertil skal føres drænslanger fra højre og venstre bunker. Fra brønden skal nedgraves rør til eksisterende afløb til venstre for green. ( Et tilstoppet rør forefindes måske allerede – dette undersøges). Den midterste bunker tildækkes og tilsås med græs.

Arbejdsopgaver hul 11

Der etableres et sandfang i området mellem stien og forgreen ( Der hvor der altid står vand). Der nedgraves 3 drænslanger i forgreen, som føres til sandfanget. Fra sandfanget påtænkes, at grave en lille slugt/lavning venstre om green til eksisterende drænafløb, dette for at opsamle vand under ekstremt nedbør. Under denne slugt nedgraves ligeledes drænrør, således det nye sandfang forbindes med eksisterende afløb. Fra eksisterende drænafløb nedgraves drænslange videre venstre om green til bagkant green.

Til gravearbejdet påtænkes, at anvende vores egen rendegraver, evt. lejet minigrave

Kunne man tænke sig, at give klubben en hjælpende hånd vedr. disse to små projekter, er man meget velkommen til, at henvende sig til klubben pr. telefon 33151020 eller mail, info@dronninglund-golfklub.dk

 

Baneudvalget