Menu

 

Medlemsmøde

23-10-2018

MEDLEMSMØDE 21. november kl. 19.00

Kære medlemmer

I indbydes hermed til medlemsmøde/orienteringsmøde i klubhuset 21 november kl. 19.00 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Velkomst og kort oplæg v/formanden

2. Korte indlæg fra diverse udvalg

3. Generalforsamling - bestyrelsens sammensætning 2019

4. Økonomi, herunder forslag til kontingent 2019

5. Nye golfregler v/Kim Bjerregaard DGU

6. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen