Menu

 

Arbejdsdag lørdag den 24. marts. Tilmelding.

10-03-2018

 

 

Vi nærmer os nu standerhejsning og åbning af vores bane for sæson 2018. Når vi pt. kigger ud af vinduet, ser det dog ikke sådant ud, men vi håber på et hurtigt vejrskift. I den forbindelse vil vi appellere til jer medlemmer om hjælp til at få ryddet op på banen, så den står forårsklar til sæsonstart. Der er til denne arbejdsdag i ikke prioriteret rækkefølge planlagt følgende opgaver:

 1.         Oprydning (grene, kviste og blade) på stier, især hul 5, 6, 7, 12, 13 og 17. 
 2.         Oprydning (grene, kviste og blade) i semirough og rough.
 3.         Oprydning (grene og kviste) og opsamling af bolde på driving range.
 4.         På P-pladsens grusbelægning fjernes ukrudt, der rives op i gruset og evt. tilføres ekstra grus.
 5.         Ukrudt/græs i cirkelmålene på driving range fjernes, og der efterfyldes med sand.
 6.         Udfør ekstra belægning med stabilgrus på stier ved bl. a. hul 10, 11, 12, 13.
 7.         Færdiggør sti fra green 3 til tee 4.
 8.         Rette nedslagsmærker op.
 9.         Huller på fairways 3 og 4 fyldes op med en blanding af frø og sand.
 10.         Flytte teestedsskilte på stor bane.
 11.         Diverse.

 

Vi starter dagen kl. 08.00 med briefing i klubhuset, og herefter forventer vi at arbejde til kl. 13.00. Klubben vil herefter være vært med mad og drikke til de energiske og arbejdsomme medlemmer. Der vil selvfølgelig også blive afholdt en pause fra arbejdet med vand og øl, hvis der skulle være behov herfor. Arbejdsopgaverne bliver fordelt efter antal tilmeldte deltagere. Er der særlige ønsker til arbejde, da notér det ved tilmeldingen, hvor der, af hensyn til planlægningen, er en sidste frist.
Afhængig af arbejdsopgaver, tag gerne relevante redskaber med.
Vi håber på et stort fremmøde og en hyggelig dag.

Tilmelding senest den 20. marts kan ske på en af følgende måde:

-        Mail: Idekasse@dronninglund-golfklub.dk

-        Tlf.: Medlemmer af baneudvalget: 4169 7481 (Alf) og 2814 8649 (Peter)

-        Personlig henvendelse: Liste i klubhuset.

 

Den 09.03.2018. Baneudvalget. (AA)