Menu

 

Flytning af medlemsmødet

23-11-2021

Kære medlemmer

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen ser sig nødsaget til at flytte det planlagte medlemsmøde i morgen aften til tirsdag 07 december kl. 19.00 med samme program.

Årsagen til flytning skyldes, at kassereren med kort varsel er blevet sendt på job i Canada, men endnu værre er at formanden er blevet ramt af influenza/halsbetændelse og dermed ikke kan deltage i morgen.

Da vedtægterne foreskriver, at der senest 1. dec. skal oplyses om kontingentstigning, og medlemsmødet nu er flyttet, skal vi oplyse, at vi anbefaler generalforsamlingen, at kontingentet i alle kategorier stiger med 5 %.

Nærmere omkring hvorfor redegøres der for på medlemsmødet og i efterfølgende referat.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen