Menu

 

Arbejdsdag lørdag den 25. marts (Tilmelding)

16-03-2017

Arbejdsdag lørdag den 25. marts 2017

Vi nærmer os nu standerhejsning og åbning af vores bane for sæson 2017. I den forbindelse vil vi appellere til jer medlemmer om hjælp til at få ryddet op på banen, så den står forårsklar til sæsonstart. Der er til denne arbejdsdag planlagt følgende opgaver:

1.     Oprydning (grene, kviste og blade) i semirough og rough.

2.     Oprydning (grene, kviste og blade) på stier ved især hul 12 og 13.

3.     Oprydning (grene og kviste) og opsamling af bolde ved driving range.      

4.     Flisning af mindre træer og grene.

5.     Udvendig rengøring af toiletbygning for alger.

6.     Klargøre terrasse med tilhørende møblement.

7.     Etablere stier/forlængelse af stier.           

8.     Rydde op på skråning nedenfor tee 12.

9.     Diverse.

Vi starter dagen kl. 08.00 med briefing i klubhuset, og herefter forventer vi at arbejde til kl. 13.00, hvorefter klubben vil være vært med mad og drikke til de energiske og arbejdsomme medlemmer. Der vil selvfølgelig også blive afholdt pauser fra arbejdet med vand og øl, hvis der skulle være behov herfor. Arbejdsopgaverne bliver fordelt efter antal tilmeldte deltagere. Er der særlige ønsker til arbejde, da notér det ved tilmeldingen, hvor der, af hensyn til planlægningen, er en sidste frist. Der er så planlagt åbningsmatch dagen efter, altså om søndagen, hvor de arbejdsomme deltager gratis.
Afhængig af arbejdsopgaver, tag gerne relevante redskaber med, især løvriver.
Vi håber på et stort fremmøde og en hyggelig dag.

Tilmeldingen senest den 21. marts kan ske på en af følgende måde:

-        Mail: Idekasse@dronninglund-golfklub.dk

-        Tlf.: Medlemmer af baneudvalget: 4169 7481 (Alf) og 2814 8649 (Peter)

-        Personlig henvendelse: Liste i klubhuset.

 

 


Den 10.03.2017. Baneudvalget. (AA)