Menu

 

Arbejdsdag den 23. marts (tilmelding)

14-03-2019

Arbejdsdag lørdag den 23. marts 2019

 

Vi nærmer os nu standerhejsning og åbning af vores bane for sæson 2019. I den forbindelse vil vi appellere til jer medlemmer om hjælp til at få ryddet op på banen, så den står forårsklar til sæsonstart. Der er til denne arbejdsdag planlagt følgende opgaver:

 1. Oprydning (grene, kviste og blade) i rough og mellem træer.
 2. Oprydning (grene, kviste og blade) på drivingrange i det nederste område.
 3. Oprydning (grene, kviste og blade) på stier, især hul 5, 6, 7, 12, 13 og 17.
 4. Alle stier rives op, så de ser pæne ud.             
 5. Forbedring af sti ved gennemgang mellem green 7 og tee 8. (Maskinarbejde)
 6. Forlænge sti på hul 10 fra tee 49 til tee 58. (Maskinarbejde)
 7. Etablere holdepladser til bags ved tee-steder. Ex. tee 58 på hul 16. (Maskinarbejde)  
 8. P-pladsens grusbelægning rives op og gøres pænt. (Maskinarbejde)
 9. Påfyldning af knust asfalt på trapper, hvor der er mangel herpå.
 10. Nedlægning af fliser foran indgang til starterhus.
 11. Diverse.

Vi starter dagen kl. 08.30 med briefing i klubhuset, og herefter forventer vi at arbejde til kl. 13.00, hvorefter klubben vil være vært med mad og drikke til de energiske og arbejdsomme medlemmer. Der vil selvfølgelig også blive afholdt pause fra arbejdet med servering af bl.a. vand og øl. Arbejdsopgaverne bliver fordelt efter antal tilmeldte deltagere. Er der særlige ønsker til arbejde, da notér det ved tilmeldingen, hvor der af hensyn til planlægningen er en sidste frist.
Afhængig af arbejdsopgaver, tag gerne relevante redskaber med.
Vi håber på et stort fremmøde og en hyggelig dag.

Tilmeldingen, der er senest den 19. marts, kan ske på en af følgende måde:

 

Den 25.02.2019. Baneudvalget. (AA)