Menu

 

Lokale Regler

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle: Out of bounds.

Gule pæle/knapper: Vandhazard. 

Røde pæle/knapper: Parallel hazard.

Blå pæle: Areal under reparation.

Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

Alle anvisningsskilte, røde, gule og blå pæle/knapper/koste, afspærringsbuer og afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2b gælder (Frit drop).

Afstandsmål: Målene på teested og på fairways er til midt green. Rød 100 m, gul 150 m og hvid 200 m.

2: Alle veje, stier og trapper med kunstige overfladebelægninger (stenmel, knust asfalt og/eller grus) er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2b gælder (Frit drop).

3: Sten i bunker er flytbare forhindringer. Lempelse jf. regel 24-1.

4: For spil på banen er det tilladt at bruge instrument, der alene måler afstand. Regel 14-3 gælder.

5: Træflis betragtes som løse naturgenstande. Regel 23-1 anvendes.

6: For alle plantede træer og buske under 1 meter og rhododendron gælder: Der SKAL droppes fri, således spillerens stance eller sving ikke generes. Regel 24-2b gælder (Frit drop).

7: Arealer, der er beskadiget af fugles eller andre dyrs søgen efter larver (ex. gåsebillelarver), betragtes som unormale overfladeforhold. Regel 25-1 anvendes.

8: Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i vandhazarden på venstre side af 18. green, må spilleren: (i) gå frem efter Regel 26-1; eller (ii) som yderligere mulighed, med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

9: Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

10: Straf for overtrædelse af lokale regler:
Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 straffeslag.

Den 18.09.2017

Regeludvalget og Baneudvalget (AA)

 

Etikette

1: Flagplacering: Gul flag betyder i første 3. del, hvid flag midt og blå flag i sidste 3. del af green.

2: Anvisninger fra officials følges, samt respekter skilte og snore.

3: Ret nedslagsmærker op, læg turfs på fairways på plads og læg hele riven ned i bunker.

4: Trolleys placeres på stier (både med belægning og klippet græs) ved teesteder og greens. Respekter afskærmninger med snor.

5: Greenkeeperstaben har altid fortrinsret.

6: Opsamling af bolde på markerne til venstre for hullerne 6,7,8 og 14 er ikke tilladt.

7: Starttid skal bekræftes og overholdes – Slå ikke ud før din tid.

8: På helligdage og i weekends har 3- og 4-bolde fortrinsret på banen.

9: Ved start på hul 10 mistes alle rettigheder, og der skal straks viges for bagfra kommende bolde.
 

Obs: Forud for rettigheden til at lede efter en bold i 5 minutter gælder pligten til at lukke igennem, straks der er plads.

Hjælp til gennemlukning: Når du lukker igennem, slå da din egen bold med frem – Dette gør i de fleste tilfælde, at spillet flyder bedre for alle ;-)

RIGTIG GOD TUR!

Den 27.07.2018

Med sportslig hilsen

Baneudvalget PHD/AA