Menu

 

Info 1.  Propning med 12 mm hugpiber:

Årsagen til at vi tager 12 mm propper op og samtidig eftersår greens 2 gange årligt er, at vi får gode og sunde greens fremadrettet. Ved eftersåningen får vi tilført nye og sunde græssorter, der giver tættere og bedre greens.

Ved optagningen af omtalte propper fjernes/mindskes filt i greens, hvilket er meget vigtigt for greens sundhed fremover. Filt er direkte oversat: ”Dødt uomsat organisk materiale”.

Filtlaget danner en barriere, ligesom et tykt gulvtæppe, som binder vand og næringsstoffer. Disse har så ikke tilstrækkelig tilgang til græssets rødder. Samme filtlag giver også en øget risiko for en større tilvækst af uønskede græssorter i vores greens.

Greenkeeper

Info 2.  Prikning af greens:

Formålet med at prikke greens er at give nyt ilt til rødderne ved at løse jorden op, så rødderne kan gro. Overfladevand fra greens forsvinder hurtigere, og arbejdet fremmer udviklingen af ædle græsser frem for enårige rapgræsser, som er mere modtagelige for sygdomme (sneskimmel m.fl.). Desuden fjernes der et filtlag bestående af gammel og dødt materiale, samtidigt med at der tilføres sand, hvilket optimerer muligheden for at forbedre jordteksturen.

Greenkeeper