Menu

 

Etikette:

1: Flagplacering: Gul flag betyder i første 3. del, hvid flag midt og blå flag i sidste 3. del af green.
2: Anvisninger fra officials følges, samt respekter skilte og snore.
3: Ret nedslagsmærker op, læg turfs på fairways på plads og læg hele riven ned i bunker.
4: Trolleys placeres på stier (både med belægning og klippet græs) ved teesteder og greens. Respekter afskærmninger med snor.
5: Greenkeeperstaben har altid fortrinsret.
6: Opsamling af bolde på markerne til venstre for hullerne 6,7,8 og 14 er ikke tilladt.
7: Starttid skal bekræftes og overholdes – Slå ikke ud før din tid.
8: På helligdage og i weekends har 3- og 4-bolde fortrinsret på banen.
9: Ved start på hul 10 mistes alle rettigheder, og der skal straks viges for bagfra kommende bolde.
 
Obs: Forud for rettigheden til at lede efter en bold i 5 minutter gælder pligten til at lukke igennem, straks der er plads.
Hjælp til gennemlukning: Når du lukker igennem, slå da din egen bold med frem – Dette gør i de fleste tilfælde, at spillet flyder bedre for alle ;-)


RIGTIG GOD TUR!
Den 27.07.2015
Med sportslig hilsen
Baneudvalget PHD/AA