Menu

 

Vinter teesteder + flag placering

12-11-2018

Vinter tee + Flag

Der vil fra idag den 12/11 blive spillet fra det bagerste del af teestedet for at skåne resten af teestedet. Farverne på flagene gælder ikke mere resten af året og til at græsset starter med at gro ordenligt igen. Der må lægges op på fairways pga prikhullerne.

God tur :)

Mvh Greenkeeperne

 

Brune pletter på fairway

Der har i år været en meget lang periode uden regn og det har været hårdt ved fairway og semirough. Vi, Greenkeeperne, ventede med at efterså da vi ikke vidste hvornår der kom regn og da vi ikke havde mulighed for at vande alle de tørkeplagede områder. Vi ventede også, for at se hvor meget af græsset der ville komme tilbage, da det er dyrt og tidskrævende at vertikalskære og efterså de angrebne områder. Da regnen kom sidst i august, havde vi allerede brugt meget af årets budget på bl.a. Renovering af teesteder, pleje af Greens/ reparation i forbindelse med svampeangreb, renovering af vandingsanlæg og de angrebne områder restituerede sig desværre ikke som håbet.

Vi vil derfor vertikalskære i uge 47 og 48 og efterså i forår når vejret tillader det. De brune pletter skulle være grønne igen ca.2 måneder efter såning (ultimo maj 2019) såfremt vejrguderne er med os.

Med venlig hilsen

Greenkeeperne. 

 

Greens

Der bliver dybde prikket på greens derefter tromlet både onsdag den 7 november og torsdag den 8 november håber i vil vise hensyn til os på den green der bliver arbejdet på

vh greenkeeperne

 

Vandingsanlæg

Vi tømmer vandingsanlægget tirsdag d. 6. november, så der kommer lidt larm fra sprinklerne.

Mvh

Greenkeeperne

 

Vedr. Greens

Hvad skyldes de små gule/brune pletter på greens?

Det er Goldfodsyge (svampesygdom). Angreb af goldfodsyge ses først som små runde gule/brune pletter, der vokser i løbet af sommeren. Da sygdommen overlever vinteren i de inficerede plantemateriale, kommer pletterne igen året efter, hvor de vokser sig større. Sygdommen spredes via sporer med vinden.

Der findes ingen godkendte kemiske bekæmpelsesmidler mod denne svamp. Forebyggelse er derfor løsningen - ved at holde nyttesvampe og bakterier i vækstjorden, som vil udkonkurrere goldfodsyge-svampen.

Vi bekæmper ved at køre en høj mængde mangan ud på greens og i løbet af efteråret bliver der taget jordprøver for at se hvad der mangler i jorden og hvilken pH greens har.

Mvh Greenkeeperne

 

Ny midlertidig lokal regel

På drænrender på hul 9 og 11 skal der tages lempelse uden straf indenfor én køllelængde fra renden og ikke nærmere flaget. 

 

Mvh Baneudvalget 

Henvendelser vedr. banen bedes sendt til: Idekasse@dronninglund-golfklub.dk