Menu

 

Kørselsforbud

18-08-2017

Aktuelt

Grundet store mængder af vand på banen, er der forbud mod kørsel på banen.

Dette gælder fra d. 18.08.17 til og med d. 20.08.17.

Hold øje med hjemmesiden om ændringer i dette forbud.

Gælder buggy, scooter og lignende køretøjer.

Daglig leder af greenkeepergården

 

 

Tidligere

Greens prikkes i uge 33.

Daglige leder af greenkeepergården

 

Opdatering - greens

Vi har fået svar på jordanalysen som blev sendt til England. Der er ingen tegn på dollarspot.

Det er en kombination af andre svampe bl.a. sommer fusarium.

Vi giver ekstra pleje til greens lige nu som følger:

Uge 31 – Vertikalskæring

Uge 32 – Topdressing

Uge 33 - Prikling

Det er en lang proces men greens er nu i bedring, som I nok har observeret. Svampen skal dog helt væk før græsset kan begynde at danne nye rødder i de beskadigede områder.

Daglig leder af greenkeepergården

 

Tidligere:

Vores greens er som tidligere nævnt pt angrebet af Dollarspots og får derfor den største opmærksomhed og behandling af vores greenkeeperstab. Det er derfor med en del skuffelse konstateret at en spiller har slået jernslag direkte fra green på hul 7 og dermed påført green yderligere skade.

Alle spillere skal i størst muligt omfang udvise hensyn til greens , herunder skal gældende regler følges(se nedenstående) og alle spillere skal rette nedslagsmærker op  - kan man ikke finde sit eget, så tag et af de andre!

Regel vedr. bold på forkert green:

25-3b. Lempelse

Hvis en spillers bold ligger på en forkert green, må han ikke spille bolden, som den ligger. Han skal tage lempelse uden straf som følger:
Spilleren skal løfte bolden og droppe den inden for én køllelængde fra og ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for lempelse må ikke være i en hazard eller på en green. Når bolden droppes inden for én køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse, skal bolden først ramme en del af banen på et sted, som ikke har nogen gene fra den forkerte green, og som ikke er i en hazard og ikke på en green.

Bolden må renses, når den er løftet efter denne Regel.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN: 
Hulspil - tab af hul; slagspil - to straffeslag.

På bestyrelsens vegne

Peter Hostrup Daugberg

Baneudvalgsformand

 

 

Svampe ramte greens 

Den svamp vi har på vores greens, er vi kommet frem til at det er (dollarspot/møntplet) ved snak med flere græs eksperter som Per Prodana, DGU og Himmerlands chefgreenkeeper. Denne svamp er kommet til Skandinavien i de seneste år, andre golfklubber der også har kendskab til denne er Fredensborg og Roskilde golfklub. Svampen spredes af klippemaskiner, golfspillere, overfladevand. Når vejret er fugtigt og varmt spredes denne svamp. Man ved ikke så meget om denne svamp men der menes at temperaturen har afgørende betydning for svampens vækst, den mest alvorlige spredning kommer når der er tørt og varmt.

Hvad vi kan gøre imod dollarspot ved snak med flere eksperter:

- Det gælder om at få luftet greens og få en masse topdress spredt ud på greens + eftersåning.

- Ekstra kvælstof tilførsel end vi plejer (men der skal være en balance mellem for lidt og for meget).

- Vande greens inden de tørkestresses (tørkestress får svampen til at sprede sig mere).

- Afdugge greens hver eneste morgen.

- Udbringning af kobber via sprøjtning.

Hvis i vil vide mere om svampen er her 2 links:

https://www.dropbox.com/s/te0iaeitjdfu5nk/Espevig%20Dollar%20spot%20status%20Scandinavia.pdf?dl=0

http://www.sterf.org/Media/Get/2492/montplet-dansk.pdf

Vi har det sidste styk tid fulgt alle de ting man kan gøre for at bekæmpe denne svamp som prikning, eftersåning, topdressing, vande, tilført ekstra kvælstof og afdugget vores greens. Vi må håbe på det bedste, vi kan ikke gøre med end vi gør. Vi vil topdresse mere den næste stykke tid.

Vi har i dag den 3/7 sendt jordanalyse til England fra green 11.

Daglig leder af greenkeepergården

 

 

Skader på stier efter skybrud.

Som det måske er bemærket, har der været kraftig erosion på stierne efter skybrud.

På stien mellem hul 12 og 13 har der været særlige store skader.

I et forsøg på at lede vandet bort fra stien, er trækanalerne udskiftet med spærringer i form af ”bump”. Disse bump består af betonfliser i stabilgrus. Overfladen forbedres senere med finere materiale.

Der arbejdes i øvrigt flere steder med at forbedre overfladen på stier.

Da der udelukkende er tale om frivilligt arbejde, tager det hele tid.

Baneudvalget

 

 

Greens

Uge 26 + 28: 

Tirsdag - prikling af greens.

Onsdag - topdressing af greens (hvis vejret tillader det)

Daglig leder af greenkeepergården

 

 

 

Henvendelser vedr. banen bedes sendt til: Idekasse@dronninglund-golfklub.dk