Menu

 

Flytning af flag

14-01-2019

Flytning af flag 

Da ikke bemyndigede medlemmer har flyttet flag fra vintergreens til sommergreens, skal det hermed præciseres at bestyrelse og baneudvalget af hensyn til banens stand set over hele året, har valgt at et fast to-mands hold har opgaven med at flytte flag i vinterperioden 1/12 til 15/3.

Såfremt flagene flyttes til sommergreens når der er frost i disse, vil greens tage skade og være i ringere stand end normalt henover foråret. Dette vil påvirke klubbens økonomi, greenkeepernes indsatser andre steder på banen og ikke mindst spilleglæden. 

Reglen er pt at flagene flyttes til vintergreens ved risiko for frost og at de flyttes til sommergreens når det af de valgte personer vurderes forsvarligt. Da vi ikke i klubben har ansatte der kan forestå opgaven, løses opgaven på frivillig basis - flagene kan derfor i kortere perioder stå på vintergreens, selvom vejret tilsiger noget andet. Modsat har de frivillige givet håndslag på, at flagene altid i god tid flyttes fra sommergreens til vintergreens.

Ovenstående bedes venligst men bestemt respekteret - spørgsmål kan rettes direkte til:

Peter Hostrup Daugberg

Baneudvalgsformand

mobil 2814 8649, fastnet 9696 5355

 

Sneskimmel på greens

Forklaring: Sneskimmel er en svamp som er meget normal på denne årstid. Den forekommer oftest der hvor der er skygge eller læ. Det skiftende vejr mellem frost og tø fører til et slemt angreb. 

Behandling: Der kan ikke behandles før der kommer vækst i græsset igen. Greenkeeperne vil derfor efterså greens i uge 16, 17 eller 18 hvis vejret tillader det.

Brune pletter på fairway

Forklaring: Tidligere omtalt, tørken har været hård ved fairway og semirough. 

Behandling: De brune pletter vertikalskæres, eftersåes og topdresses så snart der er varme nok i jorden til at græsset kan etableres.

Husk når i spiller på banen om vinteren, at græsset ikke er i vækst. Det er derfor ekstra vigtig at rette nedslagsmærker og lægge turf på plads - og så er det jo også god motion at bukke sig eller gå i knæ 😉

Mvh Greenkeepere/baneformand

 

Vinterforanstaltninger:

I perioden 1. november – 1. maj kan følgende vinterforanstaltninger forventes at blive gjort gældende.

  • I tilfælde af frost i jorden eller luften, rimfrost eller sne skal der spilles til vintergreens.
  • Der opfordres til at benytte bærebag.
  • Kørsel med golfbiler, scootere ol. tillades ikke uden synligt anbragt dispensationsmærke.
  • Ved slag fra fairway og semirough skal bolden lægges op inden for en køllelængde.
  • Ved færdsel på banen skal man undgå vandlidende/bløde områder.
  • Vinterforanstaltninger sættes i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden under 'STATUS BANEN'.

 

Henvendelser vedr. banen bedes sendt til: Idekasse@dronninglund-golfklub.dk