Menu

 

Aktuelt fra banen

30-11-2017

jeg har idag søndag den 3 december været ude og se på banen, da jorden er meget fugtigt idag har jeg valgt det er stadig hullerne 1-12-13-14-15-16-17-18 der er åbnet , men snart flere. Læs nedenfor.

mvh greenkeeperen

Banen:

Der er ikke det mindste i tvivl om, at i spillere ønsker flere huller åbnet for spil, og vi forstår jer sandelig godt. Det store baneprojekt og det ekstraordinære våde vejr har begrænset spil på banen. Vi har dog denne opfattelse, at de tiltag der nu er foretaget, på sigt vil gøre banen mere spilbar i de våde perioder. De store opgaver er overstået og de store maskiner er forsvundet, så nu er der finpudsningen tilbage. Der vil stadigvæk foregå arbejde på banen i relation til baneprojektet, samt græssåning i foråret på de bearbejdede områder. En endelig afslutning på det igangværende projekt formodes at være maj/juni 2018. Vi mener, at det bliver en endnu bedre og mere spændende bane at spille end tidligere og mere modstandsdygtig overfor det våde vejr.

Der vil snarest blive flere huller at spille end de nuværende 8 og på kort sigt påtænkes næsten alle 18 huller åbnet. Pga det bl.a. igangværende baneprojektet vil der sikkert være spil til provisorisk greens på arbejdsberørte huller (ex. greens 2, 3, 6, 10, 11).

Greenkeeperen vil altid her informere om spilbarheden.

mvh Baneudvalget

Generalt 

Banetoilettet er lukket for vinteren.

Driving Range - Boldautomaten er lukket for vinteren. Der er bolde til fri benyttelse. 

Husk at bruge boldopsamleren hvis der mangler bolde i baljerne. 

Banarbejde og spilleforhold

Fra d. 30.10. og ca. 3 uger frem, vil det ikke være muligt at spille alle 18 huller.

Derfor har vi kun åbnet for spil på 8 huller - 1 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18.

Vinterforanstaltningerne trådte i kræft d. 01.11.17. Læs dem nedenunder.

Der vil være nogle enkelte huller hvor det er fra sommerteesteder. 

På hul 12 spilles der fra måtten og herre tee på hul 16 er helt oppe ved siden af 62 tee. 

Læs mere om baneprojektet HER.

Den daglige leder i greenkeepergården/sekretariatet

 

Vinterforanstaltninger gældende

I perioden 1. november – 1. maj kan følgende vinterforanstaltninger forventes at blive gjort gældende.

  • I tilfælde af frost i jorden eller luften, rimfrost eller sne skal der spilles til vintergreens.
  • Der opfordres til at benytte bærebag.
  • Kørsel med golfbiler, scootere ol. tillades ikke uden synligt anbragt dispensationsmærke.
  • Ved slag fra fairway og semirough skal bolden lægges op inden for en køllelængde.
  • Ved færdsel på banen skal man undgå vandlidende/bløde områder.
  • Vinterforanstaltninger sættes i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden under 'STATUS BANEN' og ved opslag i klubhuset og starterhuset.

Lad os alle passe på vores bane.

Mvh Greenkeeperne