Menu

 

Opgaver på Dronninglund Golfklubs anlæg til Baneudvalget, Tirsdagsholdet og frivillige. (Opdateret den 20. marts 2018)

Opgaver fra den aflyste arbejdsdag i foråret 2018:

  1.         Oprydning (grene, kviste og blade) på stier, især hul 5, 6, 7, 12, 13 og 17. 
  2.         Oprydning (grene, kviste og blade) i semirough og rough.
  3.         Oprydning (grene og kviste) og opsamling af bolde på driving range.
  4.         På P-pladsens grusbelægning fjernes ukrudt, der rives op i gruset. Evt. tilføres ekstra grus.
  5.         Ukrudt/græs i cirkelmålene på driving range fjernes, og der efterfyldes med sand.
  6.         Udfør ekstra belægning med stabilgrus på stier ved bl. a. hul 10, 11, 12, 13.
  7.         Færdiggør sti fra green 3 til tee 4.
  8.         Rette nedslagsmærker op.
  9.         Huller på fairways 3 og 4 fyldes op med en blanding af frø og sand.
  10.         Flytte teestedsskilte på stor bane.

 

Hul 2

Birketræerne for enden af fairway ned mod drivingrange udtyndes således er er ca 2 meter mellem hver. Stubbene fjernes ned til jorden og de blivende træer opstammes til ca. 2 meter

Træer og grene lægges i en stor dynge bag træerne til senere flisning.

Forventet tidsforbrug ca. 14 timer ( 2 mand en dag/ eller 4 mand 1/2 dag)

 

Hul 11

Buske og træer i højre side mellem hul 11 og hul 7 udtyndes således der er ca 2 meter mellem hver busk/træ.

Affald samles ved det høje læhegn til senere flisning

Forventet tidsforbrug ca 5 timer

 

Hul 17

Læbælte i venstre side ved 100 m. markering trimmes. I højre side udtyndes skoven 5 meter ind i området mellem 100 m. markeringen og 150 meter markeringen således der er ca 2 meter mellem træerne. De blivende træer opstammes til ca 2 meter

Affald samles i skoven ved 150 m markeringen til senere flisning.

Forventet tidsforbrug ca. 6 timer

 

Renovering af 'nye' skraldespande  

De mindre skraldespande placeret på banens huller skal erstattes af større modeller, som skal rengøres og males sort inden opsætning.

Forventet tidsforbrug ca. 10. timer

 

Har du tid og lyst til at hjælpe med ovenstående opgaver, kontakt venligst Baneudvalgsformand Peter Hostrup Daugberg på tlf. 28 14 86 49, tlf. 96 96 53 55, eller email: hostrupdaugberg@gmail.com

Tusind tak for indsatsen til alle vores frivillige hjælpere i klubben!!!