Menu

 

Opgaver på Dronninglund Golfklubs anlæg til Baneudvalget, Tirsdagsholdet og frivillige: opdateret d. 5. januar 2017

 

Hul 1

"Birkelund" i højre side udtyndes, således der kan slåes græs ned til 5 cm under træerne med en alm. havetraktor eller lignende. Afstanden mellem de blivende træer skal være 2 meter og de blivende træer stammes op til ca 2 meter dog undtaget de mindre egetræer som kun opstammes i begrænset omfang.  Samtidig skal stubbe fjernes/skæres ned til jordhøjde.

Alle fyrretræer i i området fjernes helt - Er det muligt, kan de evt. genplaceres i venstre side af roughen på hul 1.

Fyrretræer i venstre side af roughen på hul opstammes - som minimum fjernes nederste grenkrans, men gerne op til 1/3 af grenene nedefra. 

Grenene fra opstramningen og de fjernede træer flishugges (klubben har maskinen) flis fjernes eller spredes i området mellem de blivende træer

Forventet tidsforbrug på hele opgaven ca 25 til 30 timer (4 mand en dag)

Er udført

 

Hul 2

Birketræerne for enden af fairway ned mod drivingrange udtyndes således er er ca 2 meter mellem hver. Stubbene fjernes ned til jorden og de blivende træer opstammes til ca. 2 meter

Træer og grene lægges i en stor dynge bag træerne til senere flisning.

Forventet tidsforbrug ca. 14 timer ( 2 mand en dag/ eller 4 mand 1/2 dag)

 

Hul 3

Opg. 1

Grantræer i højre side ved bunden af fairway samt grantræerne mellem hul 3 og 4 opstammes til ca 1,5 meter - grene samles og køres til området mellem drivingrange og hul 2 til senere flisning

Forventet tidsforbrug ca 4 timer

Opg. 2

Egetræer på højre og venstre side af green udtyndes 3 meter ind i skoven således der er ca 2 meter mellem hvert træ og stubbe fjernes/skæres ned til jordhøjde.

Træerne samles og køres til til området mellem drivingrange og hul 2 til senere flisning

Forventet tidsforbrug ca. 15 timer (3 mand 1 dag)

 

Hul 4

Der skal laves trappe fra green og op til stien videre mod hul 5.

Forventet tidsforbrug?

Er udført af Poul Erik Madsen, Alf Abildgaard og Jan Schunck

 

Sti mellem hul 4 og 5

Stien på vej til hul 5 forsøges asfalteret på stykket op til trappe ned til green 4.

Er udført af Friths Bisgaard og Alf Abildgaard 

 

Hul 8

Birkelund i højre side udtyndes således der er ca 2 meter mellem hvert træ og opstammes til ca 1,5 m til 2 meter og stubbe fjernes ned til jordoverfladen. Fældede træer og gren affald køres til greenkeeper gården til senere flisning.

Forventet tidsforbrug ca. 15 timer eller 3 mand en dag.

Er delvis udført

 

Hul 9

Birkelund ved green udtyndes så der er ca 2 meter mellem hvert træ og træer opstammes til ca 2 meter. Opgaven udføres ca 5 meter ind i træerne og stubbe fjernes til til jordoverfladen.

Træer og gren affald opsamles og køres til greenkeepergården til senere flisning

Forventet tidsforbrug ca. 15 timer eller 3 mand en dag.

Er delvis udført

 

Hul 10

Opgave 1: Udtynding af Birkelund i venstre side af fairway samt læbælte i venstre side af fairway.

Udtynding foretages således der er ca 2 meter mellem hvert træ og stubbe fjernes ned til jordoverfladen. Det skal forsøges i læbæltet at bevare flere forskellige slags træer og buske.

Blivende træer opstammes til ca 1,5 til 2 meter.

Fældede træer, buske og grene fjernes og læsses af ved greenkeepergården til senere flisning.

Forventet tidsforbrug: ca. 20 timer eller 4 mand en dag

Er delvis udført

 

Hul 11

Buske og træer i højre side mellem hul 11 og hul 7 udtyndes således der er ca 2 meter mellem hver busk/træ.

Affald samles ved det høje læhegn til senere flisning

Forventet tidsforbrug ca 5 timer

 

Hul 12

Der skal laves "skyl-render" på stien mellem tee-sted 12  og tee13. Materiale( træ og skruer) indkøbes i samråd med baneudvalget.

Forventet tidsforbrug 15 timer/ 3 mand 1 dag

Opgaven er udført som forsøgsordning af Alf Abildgaard og Henning Larsen

 

Hul 13

Træer i bunden af fairway i venstre side opstammes i ca 1,5 - 2 meters højde og 3 meter ind.

Træer i højre side mellem læbælte og bunker samt træer bag green opstammes ca 0,5 meter

Affald samles ved læbælte til senere flisning

Forventet tidsforbrug ca 2 timer

 

Hul 14

Er udført

 

Hul 16

Træer i venstre side(ind til vejen) og højre side udtyndes således der er 2 meter mellem hvert træ og de blivende træer opstammes til ca 1 meter.

Affald samles på vejen mellem 15 og 16 til senere flisning.

Forventet tidsforbrug ca 2-3 timer

 

Hul 17

Læbælte i venstre side ved 100 m. markering trimmes. I højre side udtyndes skoven 5 meter ind i området mellem 100 m. markeringen og 150 meter markeringen således der er ca 2 meter mellem træerne. De blivende træer opstammes til ca 2 meter

Affald samles i skoven ved 150 m markeringen til senere flisning.

Forventet tidsforbrug ca. 6 timer

 

 

Har du tid og lyst til at hjælpe med ovenstående opgaver, kontakt venligst Baneudvalgsformand Peter Hostrup Daugberg på tlf. 28 14 86 49, tlf. 96 96 53 55, eller email: hostrupdaugberg@gmail.com

Tusind tak for indsatsen til alle vores frivillige hjælpere i klubben!!!