Menu

 

Aktivitetsudvalg

Formand: Per Guldborg    

tlf. 42 94 54 54, email: p.guldborg@gmail.com

Medlemmer:

Brian Kim Olsen

tlf. 40 71 97 69, email: olsenmaler@gmail.com

Søren Juhl Rasmussen

tlf. 20 53 38 29, email: sjr@stofanet.dk

 

Formål 

Aktivitetsudvalget i Dronninglund Golfklub har til formål, at planlægge og afvikle events i Dronninglund 

Golfklub - Så der bliver et godt socialt samvær gennem forår, sommer og vinterperioderne.

Samt at lave et overskud som kan bruges til andre tiltag i klubben.

Vision

Klubbens vision er, at skabe liv og glæde omkring golfbanen. Afholde sociale arrangementer, der

bidrager til det sociale fællesskab. Dertil inviterer div. underholdnings- og foredragsholder. Afvikle sommerfest, 

julefrokost & vinteraktiviteter. Ligeledes, at behandle forslag om nye tiltag fra medlemmer og bestyrelse.