Menu

 

Årets medlem

Årets medlem er en pris til et medlem der er udpeget af bestyrelsen, efter indstilling fra medlemmerne.

Prisen blev uddelt tre år i træk på den årlige generalforsamling. 

 

Årets medlem 2016

Verner Sørensen

For sin funktion som daglig projektleder i forbindelse med de seneste års byggerier i DGK.

Årets medlem 2015

Søren Vestergaard

For sin uovertruffen indsats for at forbedre banens kvalitet helt siden klubben startede.

Årets medlem 2014

Lise Blauenfeldt

For hendes store indsats med senior- og dameklubben hvor alle føler sig velkommen.

 

På medlemsmøde i 2017 blev der opfordret at vi ikke skulle hædre 1 person med titlen Årets medlem.

Argumentet var at vi er en klub, hvor vi alle hjælper hinanden, og alle skal dermed hærdes.

Det var bestyrelsen enormt glade for at høre medlemmerne sige. Fra 2017 blev prisen Årets medlem derfor afskaffet.