Menu

 

Blokhus, Dronninglund, Sæby og Ørnehøj golfklubber er d. 14.03.2017 indgået i et samarbejde om spil på hinandens baner.

Her er de vigtigste oplysninger:

Medlemmer

4Golf aftalen tilbydes kun til klubbernes fuldtidsmedlemmer og dermed ikke til fleksmedlemmer, langdistance medlemmer, hverdagsmedlemmer eller nabomedlemmer.

4Golf aftalen skal altid købes i medlemmets hjemmeklub. For de fuldgyldige medlemmer, der ikke ønsker at tilslutte sig ordningen, vil de hidtil kendte rabataftaler (½ greenfee m.m.)

fortsat være gældende. 4Golf ordningen er personlig og misbrug medfører inddragelse af ordningen uden nogen form for kompensation.

Medlemskabet er gældende fra 1. april til 31. december 2017.

Rettigheder

4Golf aftalen giver adgang til klubbernes baner uden betaling af greenfee. Når du deltager i specielle arrangementer som f.eks. company days eller ’klub i klubben-pakkeløsninger’, må du

forvente at skulle betale samme pris for deltagelse som de øvrige deltagere. Du kan altså ikke forvente at kunne benytte dit medlemskab af 4Golf ordningen i forbindelse med

sådanne arrangementer, med mindre det er udtrykkelig aftalt med klubben.

Booking

Bookingen foregår via Golfbox og efter den enkelte klubs gældende regler om tidsbestilling.

For Blokhus gælder følgende: 1. april til 30. september kan der først bookes tid efter kl.13.00 i weekend/helligdage. Denne regel gælder alle dage i juli måned.

Læs alle regler for tidsbestilling HER.

Økonomi og tilmelding

Medlemskab af 4Golf koster 800kr. for perioden 01 april – 31 december 2017. De 200kr. går til hjemmeklubben, de resterende 600kr. fordeles efter antal spillede runder.

Tilmelding foregår på mail til hjemmeklubbens sekretariatet, der sender opkrævning. Snarest der er betalt, bliver man oprettet i Golfbox, og derefter er man spilleberettiget.