Menu

 

Blokhus, Dronninglund, Sæby og Ørnehøj golfklubber er indgået i et samarbejde om spil på hinandens baner. Dette samarbejde ophører pr. 31.12.20.

Nyt samarbejde er indgået mellem Dronninglund Golfklub og Blokhus Golfklub - hvor fuldtidsmedlemmer kan spille til kr. 100,00 pr. runde uden restriktioner eller bindinger fra 1/1-2021. 

 

Medlemmer

4Golf aftalen tilbydes kun til klubbernes fuldtidsmedlemmer og dermed ikke til fleksmedlemmer, langdistance medlemmer, hverdagsmedlemmer eller nabomedlemmer.

4Golf aftalen skal altid købes i medlemmets hjemmeklub. For de fuldgyldige medlemmer, der ikke ønsker at tilslutte sig ordningen, vil de hidtil kendte rabataftaler (½ greenfee m.m.) fortsat være gældende. 4Golf ordningen er personlig og misbrug medfører inddragelse af ordningen uden nogen form for kompensation.

Medlemskabet er gældende for et kalenderår ad gangen.

Tilmelding og økonomi

Medlemskab af 4Golf fås ved henvendelse til egen klub. Prisen for en 4Golfs aftale er for 2020 aftalt til 800 kr. uanset tilmeldingstidspunktet. Heraf får sælgende klub 200 kr. som medlemsindtægt, mens 600 kr. tilgår en fælles pulje, som ved årets afslutning fordeles efter antal bekræftede besøg.

Når indbetalingen er registreret, bliver medlemskab af 4Golf ordningen indberettet til GolfBox, og først herefter kan der bookes tider hos de tilsluttede klubber.

NB! Der udleveres ikke bagmærke til 4Golf ordningens medlemmer, men alene EDB registrering.

Rettigheder

4Golfs aftalen giver adgang til klubbernes baner uden betaling af greenfee. Når du deltager i specielle arrangementer som f.eks. company days eller ’klub i klubbenpakkeløsninger’, må du forvente at skulle betale samme pris for deltagelse som de øvrige deltagere. Du kan altså ikke forvente at kunne benytte dit medlemskab af 4Golf ordningen i forbindelse med sådanne arrangementer, med mindre det er udtrykkelig aftalt med klubben.

Karenstid

Skifter et medlem fra en golfklub til en anden golfklub indføres en karenstid på et år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, til medlemmet kan blive tilmeldt Fritspilsordningen i den nye klub. Undtagelse heraf kan kun ske, hvis medlemmet samtidig foretager en adresseændring til nærområdet for den nye klub.

Booking

Bookingen foregår via Golfbox og efter den i klubbens gældende regler om tidsbestilling.

For Blokhus gælder følgende: 1. april til 30. september kan der først bookes tid før kl. 8.00 og efter kl. 13.00 i weekend/helligdage. Denne regel gælder alle dage i juli måned.

Se detaljeret udsigt af tidsbestillings reglerne nedenunder.

Information

Find gruppen ”4Golf” på Facebook og vær med til at få opdateringer fra de andre klubber samt finde makkere i 4Golf.